Kosten

Contributie

Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal heeft 4 soorten leden met bijbehorende contributie:

 

Volwassen leden (vanaf 19 jaar)  
Jeugdleden (t/m 18 jaar)  
Steunende leden  
Ereleden  

 

Volwassen leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. Dat kan zijn gebruik van het ruitersportterrein en de rijhal, deelname aan de clublessen en/of het hebben van een startpas. Hetzelfde geldt voor jeugdleden.
 
Steunende leden kunnen geen gebruik maken van de faciliteiten die de vereniging biedt. Wanneer zij dat wel gaan doen, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet.
 
De vereniging heeft op dit moment 2 ereleden.
 
Voor meer informatie over de op dit moment geldende contributie kunt u contact opnemen met penningmeester Michel Brands, secretaris Anja Peters (zie Algemeen - bestuur) of een mail naar info@ppvraamdal.nl  

 

Lesgeld

Door de vereniging worden dressuur-, spring- en menlessen georganiseerd. Voorwaarde is dat er voldoende deelname aan de lessen is. Dat wil zeggen minimaal 3 belangstellenden. Per kwartaal kun je aangeven of je wilt deelnemen aan de dressuur-, spring- of menlessen. De dressuur- en springlessen vinden wekelijks plaats, de menlessen 1x per 2 weken. Voor deelname aan de lessen wordt een bescheiden eigen bijdrage in rekening gebracht.

 

KNHS kosten

De lidmaatschapskosten die de KNHS voor onze leden in rekening brengt worden één op één doorberekend aan de leden. De kosten van een startpas en eventuele andere kosten worden door de KNHS rechtstreeks bij de leden in rekening gebracht . Een overzicht van de actuele KNHS kosten vindt u op www.knhs.nl.

Geraniumactie

Al jaren organiseert de vereniging in het eerste weekend van mei de geraniumactie. Met deze actie kunnen de leden direct een deel van hun contributie terugverdienen. Deelname is niet verplicht, maar er zijn leden die hierdoor niet of nauwelijks contributie hoeven te betalen.

 

Facturering

Bij lidmaatschap van de vereniging wordt een machtiging tot automatsche incasso afgegeven. De penningmeester van de vereniging verstuurt naar alle leden aan het begin van elk kwartaal een factuur met daarop vermeld de verschuldigde contributie, het verschuldigde lesgeld en eventuele andere kosten die automatisch afgeschreven worden. Kosten voor lidmaatschap van de KNHS worden één keer per jaar in rekening gebracht.