introductie

Geschiedenis

Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal is in 2003 ontstaan uit een fusie van rijvereniging Sint Vincentius en ponyclub De Doordravers. De geschiedenis van de paardensport in Grave en omgeving gaat echter terug tot 1937. In dat jaar werd in Velp een nieuwe kerk geopend. Een tiental boerenzonen kwam op het idee dat deze belangrijke gebeurtenis in het dorp ondersteund moest worden met een escorte te paard. Zij kregen de kriebels te pakken en enkele maanden later werd een rijvereniging opgericht. Over de naam hoefde niet lang nagedacht te worden. Zoals dat ging in die tijd werd de patroonheilige van de kerk gekozen: Sint Vincentius.

 

De oprichters van de rijvereniging in mei 1937: v.l.n.r. Martien van Raaij, Frans Manders en Theo Kersten

 

Toen de vereniging goed en wel opgestart was brak de 2e Wereldoorlog uit. De vereniging werd tijdelijk “opgeheven” en alle gegevens over paarden en ruiters werden vernietigd om ze uit handen van de Duitsers te houden. Het zou met deze informatie anders wel erg makkelijk worden om de paarden te vorderen. Toen in september 1944 de oorlog in Brabant was afgelopen kwam Sint Vincentius weer uit zijn onderduikadres tevoorschijn. In de jaren ’50 en ’60 volgden succesvolle jaren. Vele eerste prijzen werden behaald met het zogenaamde achttal rijden, de belangrijkste discipline in die tijd.

 

Het succesvolle achttal van Sint Vincentius onder leiding van commandant Harry Kuijpers in 1956

 

In 1976 ontstond uit de rijvereniging een ponyclub: De Doordravers. Er bleken veel kinderen belangstelling te hebben voor de ponysport. Begin jaren ’80 telde de ponyclub ongeveer 35 leden. In de jaren ’90 werd de dalende trend van de ponysport landelijk ingezet. Ondanks dat bleef de ponyclub vrij stabiel op 10 tot 15 actieve leden.

 

De ponyamazones in actie in 2006

 

Gaandeweg ontstond bij zowel de rijvereniging als de ponyclub het besef dat we naar de toekomst toe beter als één vereniging verder konden gaan. In 2003 was het zover: een fusie leidde tot de oprichting van Paarden- en ponyvereniging ’t Raamdal. Naast de afdeling Paarden en de afdeling Pony’s heeft PPV ’t Raamdal sinds 2009 ook een afdeling Mennen. Alle afdelingen zijn lid van de overkoepelende nationale sportbond KNHS.

 

Karakter van de vereniging

De vereniging heeft meer dan 75 leden. Dit varieert van mensen die de wedstrijdsport actief beoefenen tot mensen die alleen recreatief willen rijden. Ook hebben we diverse leden die niet actief zijn in de sport, maar de vereniging een warm hart toedragen. Onze ambitie is om verder door te groeien. Daarom is er geïnvesteerd in goede faciliteiten zoals een rijhal en de aanleg van ruiterroutes vanaf ons ruitersportterrein.
De vereniging kenmerkt zich door de gezelligheid in combinatie met goede faciliteiten. We hechten er grote waarde aan dat onze leden betrokken zijn bij de vereniging. Alleen met betrokken mensen kun je immers een goed draaiende vereniging overeind houden. Onze vereniging wil een “brede” vereniging zijn. Dat wil zeggen dat prestatiegerichte wedstrijdruiters/-amazones de ruimte en de ondersteuning krijgen, maar ook de recreatieve ruiter. Iedereen die “iets met paarden of pony’s heeft” moet zich welkom voelen bij onze vereniging.
In 2008 heeft de ledenvergadering het beleidplan “Samen ergens voor gaan” vastgesteld. In dat plan is vastgelegd wat voor soort vereniging we willen zijn. Er is duidelijk gekozen voor een koers die gebaseerd is op het collectief. Dat wil zeggen dat individuele belangen ondergeschikt zijn aan het collectieve belang van de vereniging. Het beleidsplan is te downloaden onder downloads.
 
Dat betekent dat alle leden via de contributie meebetalen aan de faciliteiten die de vereniging biedt. Wel geldt dat iedereen vrij is om gebruik te maken van de faciliteiten en de diensten die de vereniging biedt. Verplichtingen om aan lessen of andere activiteiten mee te doen hebben we niet. Geen gebruik maken van faciliteiten betekent echter niet dat je er niet aan hoeft mee te betalen. Onze vereniging kent dus veel vrijheid en we gaan er vanuit dat we door het bieden van een goede sfeer bij de vereniging mensen kunnen motiveren om zich ook een keer vrijwillig voor de vereniging in te zetten. Die inzet verwachten we in ieder geval van alle leden bij de organisatie van het Hippisch Festijn Grave. 
Onze vereniging heeft Statuten en een Algemeen Reglement waarin ook de regels voor het gebruik van de accommodatie zijn opgenomen. Beiden zijn te downloaden onder downloads.

 

KNHS-vereniging van het jaar

KNHS-vereniging van het jaar: PPV 't Raamdal

 

 

In 2012 werd PPV 't Raamdal door de KNHS als eerste paardensportvereniging van Nederland benoemd tot "KNHS-vereniging van het jaar". Het juryrapport meldde het volgende: "De kernwoorden van 't Raamdal zijn 'toekomstvisie en daadkracht'. Er is in 't Raamdal een grote veelzijdigheid in het aanbod van lessen en activiteiten. De vereniging, die dit jaar 75 jaar bestaat, heeft getoond met jeugdig elan bedreigingen om te kunnen zetten in kansen. Belangrijk is dat er een brede focus is op het stimuleren van de wedstrijd en de recreatiesport, door samen te werken met derden. Dat heeft geresulteerd in een schitterende indoor en outdoor accommodatie, centraal gelegen in een netwerk van ruiter- en menpaden. Wij zien deze uitverkiezing dan ook als de kroon op het werk van alle bij 't Raamdal betrokkenen", aldus mw. Bronsvoort namens de jury.