Reglement en statuten


Het Reglement en de Statuten van onze vereniging zijn in 2022 voor het laatst herzien