Wie zijn wij? Het karakter van onze vereniging


Welkom bij Paarden- en Pony Vereniging 't Raamdal. Wij zijn een ruitersportvereniging met rond de 100 leden. Dit varieert van mensen die de wedstrijdsport actief beoefenen tot mensen die recreatief willen rijden. Ook hebben we diverse leden die niet actief zijn in de sport en de vereniging een warm hart toedragen. 
De vereniging kenmerkt zich door gezelligheid in combinatie met goede faciliteiten. We hechten er grote waarde aan dat onze leden betrokken zijn bij de vereniging. Alleen met betrokken mensen kun je immers een goed draaiende vereniging overeind houden. Onze vereniging wil ook een “brede” vereniging zijn. Dat wil zeggen dat prestatiegerichte wedstrijdruiters/-amazones de ruimte en de ondersteuning krijgen, maar ook de recreatieve ruiter. Iedereen die “iets met paarden of pony’s heeft” is welkom bij onze vereniging.
In 2008 heeft de ledenvergadering het beleidsplan “Samen ergens voor gaan” vastgesteld. In dat plan is vastgelegd wat voor soort vereniging we willen zijn. Er is duidelijk gekozen voor een koers die gebaseerd is op het collectief. Dat wil zeggen dat individuele belangen ondergeschikt zijn aan het collectieve belang van de vereniging. In 2022 is het beleidsplan aangepast naar de huidige tijd, "Samen kunnen we meer".

Alle leden betalen via de contributie mee aan de faciliteiten die de vereniging biedt. Wel geldt dat iedereen vrij is om gebruik te maken van de faciliteiten en de diensten die de vereniging biedt.  Onze vereniging kent veel vrijheid. Inzet van onze leden wordt verwacht vanuit plezier en ieders eigen kwaliteiten. Ook leden met een beperking worden gestimuleerd om zich in te zetten vanuit het principe wat iemand wel kan. Inzet verwachten we in ieder geval van alle leden bij de organisatie van het Hippisch Festijn Grave.

 

Wie zijn wij? Onze bestuursleden


Leon Verwaaij

Voorzitter

Anja Peters

Secretaris

Theo Cornelissen

Penningmeester

Carlo Bouwmeester

Algemeen bestuurslid

Vieky Brands

Algemeen bestuurslid