Jeugdbeleid

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor onze vereniging. De jeugdleden van nu, zijn de sporters en recreanten van de toekomst en vormen daarmee een belangrijke factor in de continuïteit van de vereniging. De jeugdsport (in ons geval vooral de ponysport) blijft daarom ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt.

Het bieden van een goede basisopleiding aan de kinderen is erg belangrijk. Daarnaast is het belangrijk om bij kinderen ook aandacht te hebben voor de zaken “naast de sport”. Een kind moet ook “kind kunnen zijn” door ruimte te bieden aan spelen en lol maken.

Zeker voor de jeugdsport geldt dat de boog niet altijd gespannen kan staan. Ook de sporttechnisch minder begaafde kinderen of de kinderen met een pony met minder mogelijkheden moeten zich bij onze vereniging thuis kunnen voelen. De koers van de vereniging is er dus op gericht om alle kinderen die over een pony beschikken een plaats binnen onze vereniging te kunnen bieden.

En niet alleen de kinderen, maar ook de ouders zullen zoveel mogelijk betrokken moeten worden. Een kind met betrokken ouders zal langer in de sport actief blijven dan een kind waarvan de ouders nauwelijks betrokkenheid tonen.